Πρόσκληση υποβολής άρθρων προς δημοσίευση στο 12ο τεύχος της Επιστημονικής Επιθεώρησης Journal of Hellenic Religion | Méduse d'Or

Méduse d'Or

Maison d'Édition - Librairie indépendante

Πρόσκληση υποβολής άρθρων προς δημοσίευση στο 12ο τεύχος της Επιστημονικής Επιθεώρησης Journal of Hellenic Religion

mardi novembre 27, 2018

Κατόπιν της επιτυχούς έκδοσης του 11 ου τεύχους (2018), και ενόψει της έκδοσης του 12 ου τεύχους (τον Σεπτέμβριο του 2019), η Επιστημονική Επιθεώρηση Journal of Hellenic Religion (ISSN 1748-7811, eISSN 1748-782X) απευθύνει πρόσκληση υποβολής άρθρων.

Η συντακτική επιτροπή σας προσκαλεί να υποβάλετε άρθρα σας που εστιάζουν στο επιστημονικό πεδίο της Αρχαίας Ελληνικής Θρησκείας, Θεολογίας και Μυθολογίας, καθώς και άρθρα που διατυπώνουν συναφείς θέσεις και προσεγγίσεις και εμπίπτουν στα επιστημονικά πεδία της αρχαιολογίας, της φιλολογίας, της ιστορίας της τέχνης, της αρχαίας ιστορίας, της φιλοσοφίας, της πρόσληψης (reception studies) (η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική). Τα άρθρα που δημοσιεύει η Επιστημονική Επιθεώρηση Journal of Hellenic Religion στηρίζονται τόσο στη θεωρία όσο και στην εμπειρική έρευνα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Προθεσμία υποβολής προτάσεων : 25 Φεβρουαρίου 2019.
Προθεσμία υποβολής αρχικού κειμένου : 31 Μαΐου 2019.
Προθεσμία υποβολής οριστικού κειμένου : 29 Ιουλίου 2019.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κάθε πρόταση συνοδεύεται από περίληψη 250-300 λέξεων.

Σύνταξη αναφορών κατά το πρότυπο της Οξφόρδης : σημειώσεις τέλους και βιβλιογραφία στο τέλος.
Τυχόν διορθώσεις αποτελούν αντικείμενο έκθεσης αξιολόγησης (peer-review) που αποστέλλεται στους συγγραφείς κατόπιν απλού αιτήματος.

Οι συγγραφείς παραμένουν κάτοχοι των συγγραφικών δικαιωμάτων τους.

Οι συγγραφείς υπογράφουν και αποστέλλουν πριν από τη δημοσίευση μια Σύμβαση Έκδοσης που βασίζεται στα πρότυπα καλής πρακτικής για την ακαδημαϊκή έρευνα σε θέματα έκδοσης / δημοσίευσης.

Οι συγγραφείς υποβάλλουν τα άρθρα τους σε ηλεκτρονική μορφή (.doc ou .odt), συνοδευόμενα υποχρεωτικά από τα στοιχεία τους (επίθετο, όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ταχυδρομική διεύθυνση), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εκδότη.

Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα : www.journalofhellenicreligion.meduse-d-or.fr.

Méduse d’Or

La section Communiqué de presse contient notre répertoire cohérent d'annonces d'événements, d'appels à contributions et de détails sur toutes les nouveautés et revues.